AFLOSSINGSBOX

De aflossingsbox is enkel toegankelijk voor lopers die op dit moment moeten lopen.

Om de wissels zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt de aflossingsbox in verschillende zones opgedeeld volgens het borstnummer. Bijvoorbeeld een zone voor de teams met nummer 100 tem 199, een zone voor de teams met nummer 200 tem 299,...  De zones zullen duidelijk aangeduid staan met borden.

De lopers die moeten aflossen, wachten hun teamgenoten dus op in de juiste zone van de wisselbox.