PRIJZEN

Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën:

  1. heren en gemengde teams
  2. damesteams
  3. bedrijven
  4. atletiekclubs

Het prijzengeld voor de drie categorieën bedraagt per team:

1ste plaats: 120 euro
2de plaats: 90 euro
3de plaats: 60 euro